Sigurnost podataka

Slanje novca i vaši podatci potpuno su sigurni i nikada ih nećemo zloupotrijebiti, dijeliti ili prodavati. Aplikacija upotrebljava HTTPS šifriranje, dok se kartična transakcija provodi u skladu sa PSI DSS i 3D secure protokolima. Naša tvrtka u potpunosti primjenjuje regulativu EU-a koja se odnosi na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma (link) i regulativu EU-a o zaštiti osobnih podataka (link)